Waterliniemuseum Fort bij Vechten

Opnames voor het Waterliniemuseum Fort bij Vechten. Vliegen over en door het militaire museum, oude forten en Romeinse kampen.

Waterliniemuseum Fort bij Vechten

Ik was al in Utrecht voor opnames bij het indoor pretpark Kidzcity en had dezelfde dag afgesproken om bij het Waterliniemuseum Fort bij Vechten de mogelijkheden door te nemen en de locatie te bekijken. Handig want het eiland is een grote locatie om vast te leggen met vele bijzonderheden. Een kruispunt van forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Romeinse Limes. Het Fort bij Vechten en het Castellum Fectio, een Romeins dat hiernaast gelegen is.

Voor het hoofdproduct probeerde ik opnames te maken die alle belangrijkste elementen bijeenbrachten vanuit verschillende perspectieven. Van lage vliegende shots door het fort en museum tot shots van grotere afstand. Naast het filmpje dat al deze aspecten samenbrengt heb ik met een extra materiaal dat ik over had nog twee filmpjes gemaakt die nadruk legden op enerzijds de faciliteiten voor evenementen en anderzijds de mooie natuur op het eiland.